XIII Premio Ramón Piñeiro de Ensaio

A obra ‘Da natureza de escritores, artistas e vermes. Ensaio sobre o pracer do traballo nun diálogo con Karl Marx’, da que é autor José María Durán Medraño, resultou gañadora do Premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2013, que organizan conxuntamente a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e Editorial Galaxia coa colaboración […]

Arte y libertad burguesa

El pasado 14 y 15 de diciembre (2011) tuvo lugar en el Cendeac [Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo] de Murcia el Seminario “1812-2012 Una mirada contemporánea” que se celebró en el marco del proyecto expositivo del mismo nombre comisariado por Jorge Diez y producido por Acción Cultural Española AC/E. Se trataba […]