Aínda, O Capital

[coord.] Aínda, O Capital. Novas perspectivas acerca de Marx e O Capital en Alemaña, Edicións Laiovento, Bertamiráns, 2009   Índice Introdución – J.M. Durán e J.M. Lombardeiro Nota sobre os autores e os textos Nota breve sobre a tradución 1. Reler O Capital hoxe = ler O Capital nunha nova clave. Teses curtas e dogmáticas […]