A obra pictórica de Xosé Lodeiro

Espiral Maior Ensaio, A Coruña, 1997

 

 

Leave A Comment