Aínda, O Capital

[coord.] Aínda, O Capital. Novas perspectivas acerca de Marx e O Capital en Alemaña, Edicións Laiovento, Bertamiráns, 2009

 

Índice

Introdución – J.M. Durán e J.M. Lombardeiro

Nota sobre os autores e os textos

Nota breve sobre a tradución

1. Reler O Capital hoxe = ler O Capital nunha nova clave. Teses curtas e dogmáticas de como ler O Capital hoxe – Frieder Otto Wolf

2. O concepto dos ‘límites da exposición dialéctica’ en Marx – Frieder Otto Wolf

3. A muller na cociña e o valor do traballo. A respecto da historia e o posíbel porvir da controversia feminista coa crítica marxiana da economía política – Käthe Knittler e Martin Birkner

4. En defensa do traballo de Thomas Hodgskin e a crítica marxiana da economía política – Jan Hoff

5. Subxectividade = Fetichismo? A recepción da “crítica do valor” sometida a proba – Alexander Gallas

6. Epílogo. O que é ‘capitalismo’, que significa estar contra del e que se precisa para acabar con el: algunhas observacións co fin de evitar debates improdutivos – Frieder Otto Wolf

Bibliografía

Nota sobre as obras de Marx citadas

 

download the introduction – here

Leave A Comment